Dlaczego warto założyć własny biznes?

Własny biznes to działalność, o której marzy większość osób poszukujących pracy, zatrudnionych na podstawie umów czasowych, pracowników po restrukturyzacjach przedsiębiorstw czy tych, które dotknął problem bezrobocia. Nie jest to jednak „łatwy kawałek chleba”. We własnym biznesie sam jesteś panem swojego losu, warto więc rozważyć wszystkie aspekty prowadzenia indywidualnej działalności.

Kiedy warto założyć własny biznes?

Korzeni własnych biznesów można doszukiwać się wśród realiów rynkowych i możliwości, jakie oferuje tego typu przedsięwzięcie. Często własny biznes zakładają osoby, które czują, że nie są w stanie znaleźć dla siebie odpowiedniego zajęcia, cechujące się kreatywnością i umysłem otwartym na ryzykowne, ale i opłacalne przedsięwzięcia, a nawet młode matki, które nie mogą liczyć na powrót na poprzednie stanowisko. Założenie własnego biznesu warto również rozważyć na podstawie czynników ekonomicznych. Przedsiębiorstwa liczące na dotacje unijne czy pozyskanie funduszy od fundatorów i sponsorów powinny liczyć się z tym, że budżety większości firm projektowane są na przełomie/z początkiem nowego roku, stąd też w tym okresie istnieje większe prawdopodobieństwo pozyskania dotacji na rozpoczęcie działalności.

Zalety i wady własnego biznesu

Prowadzenie własnego biznesu wiąże się zarówno z profitami jak i wymaganiami, które obligują przedsiębiorcę do nieustannej czujności. Do zalet własnego biznesu należą:

 • poczucie wolności, niezależności i możliwości samorealizacji,
 • zazwyczaj wysokie zarobki i elastyczny czas pracy,
 • realizacja własnych marzeń, celów i założeń,
 • stwarzanie nowych miejsc pracy.

Wady prowadzenia działalności na własną rękę

 • ryzyko niepowodzenia, upadłości, poniesienia bezzwrotnych kosztów,
 • ogromna odpowiedzialność, w tym prawna, finansowa, edukacyjna za siebie i pracowników,
 • bieżące śledzenie zmian w prawie gospodarczym, podatkowym, dyrektywach UE, kodeksie pracy,
 • zainteresowania zmianami na rynku i branży w obrębie prowadzonej działalności,
 • niezbędne wypracowanie w sobie cech przywódcy, lidera, samowystarczalności, odporności psychicznej w zmiennych warunkach.

Koszty, jakie ponosi przedsiębiorca

Koszty przedsiębiorcy zamykane są zazwyczaj w kilku kategoriach:

 • Są to koszty związane z rozpoczęciem działalności (opłata skarbowa w US, wyrobienie pieczątek, założenie konta, ubezpieczenie)
 • Koszty stałe (koszty wynajmu biura, opłaty za media – prąd, wodę internet, wynagrodzenia, składki ZUS, usługi księgowe, usługi marketingowe, ochrona siedziby, podatki, cła, pozostałe opłaty na rzecz państwa)
 • Koszty zmienne (w tym wymiana niezbędnego sprzętu, czasowe inwestycje, rozszerzanie kadry, zakup materiałów biurowych)

Źródło zdjęcia

 • własny biznes: pixabay.com